skip to Main Content
22760237 lenestorgaard78@gmail.com

Udtalelse fra Anne Marie Geisler.

Teater HVIDE RUM har arbejdet på at fundraise midler og realisere forestillingen Pårørende siden idéens spæde start i 2012. Som hjælp til den proces har vi modtaget udtalelser og anbefalinger bl.a. fra Anne Marie Geisler – folketingskandidat for Radikale Venstre i Nordsjællands Storkreds. Hun er tidligere folketingsmedlem og Radikale Venstres social-, psykiatri- og handicapordfører, og hun arbejder nu som sundhedspolitisk rådgiver i kommunikationsbureauet Effector. Desuden er hun medlem af Københavns Borgerrepræsentation. Vi er meget glade for Anne Maries fine udtalelse:

“Jeg blev utrolig glad for at høre, at man på Teater HVIDE RUM vil sætte en forestilling op om det at være pårørende til et menneske med psykisk sygdom. Som forhenværende psykiatriordfører for Radikale Venstre, pårørende og psykisk sårbar ved jeg ikke kun, hvor vigtigt det er at kunne tale om psykisk sygdom, men også hvor svært det kan være at få taget hul på. En aftabuisering af området samt en øget forståelse, for hvad psykisk sygdom er, og hvordan det opleves af pårørende, vil være med til at gøre livet lettere for rigtig mange mennesker – såvel psykisk sårbare som deres pårørende.

Jeg har på egen krop oplevet den magtesløshed, der ofte følger med det at være pårørende. Den smertelige erfaring det er at måtte indse, at man ikke kan hjælpe et menneske, som ikke vil hjælpes – heller ikke selv om det er et meget nærtstående familiemedlem. Ligeledes har jeg erfaret, at det kan være en lang og afsindig svær proces at lære at passe på sig selv som pårørende – og ikke mindst hvor vigtigt det er. De pårørende kan udgøre et utroligt vigtigt element i behandlingsindsatsen og støtten til den syge; men man kan ikke være noget for andre, hvis man glemmer at være noget for sig selv. Det er vigtigt, at de pårørende ikke selv går ned på det, men i stedet får nogle redskaber til at lære at leve med sygdommen så tæt inde på livet.

Som pårørende har jeg heldigvis også oplevet, at psykisk sygdom kan føre positive ting med sig. Ikke mindst kan det bringe mennesker tættere sammen – hvis man vel at mærke tør være åben og tale om de forandringer, som det uundgåeligt medfører.

Det er mit håb, at forestillingen vil være med til at skabe større forståelse for, hvad det vil sige at være pårørende til et menneske med psykisk sygdom – noget som rigtig mange mennesker vil komme ud for på et tidspunkt i livet. Ligeledes tror jeg, at en teaterforestilling vil være medvirkende til, at man når nogle mennesker, som den traditionelle oplysningsindsats ikke når. De vil erfare, at de langt fra er alene med deres oplevelser, hvilket kan få utrolig stor betydning for deres liv.

Jeg håber også, teaterstykket vil åbne det øvrige samfunds øjne for, hvor vigtigt det er, at vi tager pårørendeproblematikken alvorligt – det gælder ikke mindst på politisk niveau.

Bedste hilsener

Anne Marie Geisler Andersen”

Udtalelse fra Anne Marie Geisler 13.06.2013

Anne Maries hjemmeside

This Post Has 0 Comments

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Back To Top